JENIS PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


::: Syarat-syarat Penilaian dan Peperiksaan:::


1. Mendaftar Subjek

2. Memenuhi peraturan kehadiran (melebihi 90%).

3. Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib.

4. Mendapat kelulusan Pengarah BMKPM dan Pengarah Kolej Matrikulasi bagi kes-kes tertentu.

::: Sistem Penilaian:::
 
Pencapaian akademik pelajar bagi Program PST dan PDT akan dinilai berdasarkan:
a) Penilaian Berterusan (PB).
b) Ujian Pertengahan Semester (UPS)*
b) Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).

Sistem Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Sistem Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) digunakan bagi menentukan pencapaian akademik pelajar.

PENILAIAN BERTERUSAN  

- Dilaksanakan sepanjang semester iaitu bermula dari hari pertama kuliah hingga hingga hari akhir pengajian bagi setiap semester.

- Bagi subjek teras dan Bahasa Inggeris, pemberatan adalah 10%-40% dari keputusan keseluruhan semester manakala subjek wajib adalah 100%.

 

- Ciri-ciri yang diambil kira:

1. Tugasan tutoran.

2.  Kuiz / Ujian.

3. Kertas kerja.

4. Amali.

5. Kehadiran

6. Lain-lain

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER (UPS) *

 

- Penilaian ini dijalankan selepas 9 minggu pengajian bermula pada setiap semester.

- Melibatkan hanya subjek teras dan Bahasa Inggeris.

- Ujian dijalankan selama 1 jam.

- Soalan pendek berbentuk struktur.

- Menyumbang 10% dari keputusan keseluruhan semester.

Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM)

- Peperiksaan ini diadakan pada penghujung/akhir setiap semester sesi pengajian.

- Peperiksaan dijalankan dalam masa 2-3 jam bagi setiap matapelajaran.

- Markah bagi matapelajaran teras di antara 70%-80% dan matapelajaran wajib (Bahasa Inggeris) adalah 50%.

- Soalan dan pemarkahan dijalankan secara berpusat. 

Nota:

(*) Melibatkan Pelajar PDT Semester III sesi 2016/2017 sahaja.

 - Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.