Proses Semakan Semula

1. Dilaksanakan selepas pengumuman rasmi keputusan.

2. Kadar bayaran yang dikenakan adalah seperti dalam syarat/peraturan.

 

::PST & PDT ::

1. Hanya untuk Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).

2. Semester 1, borang permohonan dihantar melalui kolej.

3. Semester 2, borang permohonan dihantar terus ke Bahagian  Matrikulasi KPM.

**Prosedur Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan Program Matrikulasi Program Satu Tahun (PST) Semester II dan Program Dua Tahun (PDT) Semester II & IV Sesi 2016/2017** 

 

1. Calon yang ingin memohon semakan semula keputusan peperiksaan hendaklah melengkapkan borang Permohonan Semak Semula Keputusan Peperiksaan BMKPM/SS/PSPM yang boleh diperolehi di kolej, di pejabat Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya atau melayari laman web di alamat http://www.moe.gov.my

 

2. Permohonan semak semula adalah bagi keputusan PSPM Semester II (PST) dan Semester II & IV (PDT), Sesi 2016/2017 sahaja.

 

3. Borang Permohonan Semak Semula Keputusan Peperiksaan PST Semester II dan PDT Semester II & IV, Sesi 2016/2017 BMKPM/SS/PSPM perlu diisi dalam dua (2) salinan dan hendaklah dihantar secara terus ke alamat seperti berikut:

 

En. Mohamad Shihar bin Ahmad

Bahagian Matrikulasi

Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 6 & 7, Blok E15, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604 PUTRAJAYA

 

4. Setiap mata pelajaran yang disemak semula dikenakan bayaran. Kadar bayarannya (tidak termasuk caj pembelian dan GST) adalah seperti yang tertera pada borang permohonan semak semula keputusan peperiksaan BMKPM/SS/PSPM.

 

5. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Pos atau Bank Draf sahaja atas nama Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Bayaran dalam bentuk tunai atau cek peribadi tidak akan diterima. Wang Pos/Bank Draf hendaklah dikepilkan bersama-sama borang permohonan.

 

6. Borang permohonan yang lengkap berserta bayaran yang mencukupi hendaklah tiba di Bahagian Matrikulasi dalam tempoh dua (2) minggu (termasuk cuti umum dan cuti hujung minggu) selepas keputusan diumumkan.

 

7. Borang permohonan yang tidak lengkap (maklumat tidak lengkap/ bayaran tidak mencukupi) tidak akan diproses dan akan dikembalikan semula kepada pemohon.

 

8. Sebarang permohonan selepas tarikh tutup tidak akan dilayan.

 

9. Keputusan semak semula akan diumumkan melalui e-mel pemohon yang aktif dan terkini seperti yang diberikan dalam borang permohonan masing- masing pada 17 Januari 2018**.

 

10. Keputusan semak semula yang diumumkan adalah muktamad.

Borang Semak Semula PSPM untuk PST
Sila isi dua salinan
Borang Permohonan Semak Semula Keputusan
Adobe Acrobat Document 71.0 KB
Borang Semak Semula PSPM untuk PDT
Sila isi dua salinan
Borang Permohonan Semak Semula Keputusan
Adobe Acrobat Document 66.0 KB

Nota:

* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.