Proses Semakan Semula

1. Dilaksanakan selepas pengumuman rasmi keputusan.

2. Kadar bayaran yang dikenakan adalah seperti dalam syarat/peraturan.

 

::PST & PDT ::

1. Hanya untuk Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).

2. Semester 1, borang permohonan dihantar melalui kolej.

3. Semester 2, borang permohonan dihantar terus ke Bahagian  Matrikulasi KPM.

**Prosedur Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan Program Matrikulasi Program Satu Tahun (PST) Semester I dan Program Dua Tahun (PDT) Semester I & III Sesi 2017/2018** 

 

1. Calon yang ingin memohon semakan semula keputusan peperiksaan hendaklah melengkapkan borang Permohonan Semak Semula Keputusan Peperiksaan BMKPM/SS/PSPM yang boleh diperolehi di kolej, di pejabat Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya atau melayari laman web di alamat http://www.moe.gov.my

 

2. Permohonan semak semula adalah bagi keputusan PSPM Semester I (PST) dan Semester I & III (PDT), Sesi 2017/2018 sahaja.

 

 

3.Borang permohonan Semak Semula Keputusan Peperiksaan BMKPM/SS/PSPM perlu diisi dalam dua (2) salinan dan hendaklah dihantar melalui kolej masing-masing.

 

4. Setiap mata pelajaran yang disemak semula dikenakan bayaran. Kadar bayarannya (tidak termasuk caj pembelian dan GST) adalah seperti yang tertera pada borang permohonan semak semula keputusan peperiksaan BMKPM/SS/PSPM.

 

5. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Pos atau Bank Draf sahaja atas nama Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Bayaran dalam bentuk tunai atau cek peribadi tidak akan diterima. Wang Pos/Bank Draf hendaklah dikepilkan bersama-sama borang permohonan.

 

6. Borang permohonan yang lengkap berserta bayaran yang mencukupi hendaklah tiba di Bahagian Matrikulasi dalam tempoh dua (2) minggu (termasuk cuti umum dan cuti hujung minggu) selepas keputusan diumumkan. Tarikh tutup penyerahan borang semak semula keputusan peperiksaaan peringkat kolej adalah pada 7 Januari 2018 sebelum jam 4.00 petang.

 

7. Borang permohonan yang tidak lengkap (maklumat tidak lengkap/ bayaran tidak mencukupi) tidak akan diproses dan akan dikembalikan semula kepada pemohon.

 

8. Sebarang permohonan selepas tarikh tutup tidak akan dilayan.

 

9. Keputusan semak semula akan diumumkan melalui e-mel pemohon yang aktif dan terkini seperti yang diberikan dalam borang permohonan masing- masing pada 24 Januari 2018**.

 

10. Keputusan semak semula yang diumumkan adalah muktamad.

Borang Semak Semula PSPM untuk PST
Sila isi dua salinan
BORANG SEMAK SEMULA PST DAN ARAHAN.pdf
Adobe Acrobat Document 124.5 KB
Borang Semak Semula PSPM untuk PDT
Sila isi dua salinan
BORANG SEMAK SEMULA PDT DAN ARAHAN.pdf
Adobe Acrobat Document 130.6 KB

Nota:

* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.