Proses Semakan Semula

1. Dilaksanakan selepas pengumuman rasmi keputusan.

2. Kadar bayaran yang dikenakan adalah seperti dalam syarat/peraturan.

 

::PST & PDT ::

1. Hanya untuk Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).

2. Semester 1, borang permohonan dihantar melalui kolej.

3. Semester 2, borang permohonan dihantar terus ke Bahagian  Matrikulasi KPM.

 

 

**Rayuan Semak Semula Keputusan Peperiksaan Program Matrikulasi Program Satu Tahun (PST) Semester II dan Program Dua Tahun (PDT) Semester II & IV Sesi 2015/2016 boleh dilakukan mulai 3 Jun 2016 sehingga 16 Jun 2016 sebelum jam 4.00 petang.

 

 

Sila ambil maklum bahawa pendaftaran permohonan yang dihantar
melalui kolej-kolej matrikulasi akan ditutup pada 15 Jun 2016 sebelum jam 4.00 petang.

 

Serahan borang permohonan berserta bayaran yang mencukupi boleh dilakukan melalui Kaunter Perkhidmatan Aras 6, Blok E15 atau melalui pos ke alamat:

BAHAGIAN MATRIKULASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 6 & 7, BLOK E15, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62604 PUTRAJAYA.
(UP: PENYELARAS SEMAK SEMULA KEPUTUSAN)

Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Matrikulasi di talian 03-8884 4083

atau layari laman sesawang www.moe.gov.my/my/BM

Takwim Pelaksanaan Semak Semula PSPM II Sesi 2015/2016
Takwim Pelaksaan Semak Semula PSPM II.jp
JPG Image 343.9 KB
Borang Semak Semula PSPM untuk PST
Sila isi dua salinan
Borang Permohonan Semak Semula Keputusan
Adobe Acrobat Document 71.0 KB
Borang Semak Semula PSPM untuk PDT
Sila isi dua salinan
Borang Permohonan Semak Semula Keputusan
Adobe Acrobat Document 66.0 KB

Nota:

* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.